اخلاق حرفه اي
در حيطه علوم پزشکي

دريافت کتابچه خلاصه مقالات

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 24 خرداد 1391برچسب:, توسط واحد اخلاق حرفه ای |

 

متن کامل pdf  بررسي ميزان رعايت منشور حقوق بيمار از ديدگاه بيماران در              بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 فرهنگ بابامحمودي،  ميثم مفتاحي،  محمد خادملو،  علي حسام‌زاده

 

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 24 بهمن 1390برچسب:, توسط واحد اخلاق حرفه ای |

 

متن کامل pdfبررسي ارتباط درك پرستاران از تنش اخلاقي و فضاي اخلاقي محيط كار در بخش‌هاي منتخب مراكز آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1388
سودابه جولايي،  حميدرضا جليلي،  فروغ رفيعي،  حميد حقاني

 

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 24 بهمن 1390برچسب:, توسط واحد اخلاق حرفه ای |

 

 

متن کاملpdf     سطح تكامل اخلاقي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز
                       محمد زيرك،  سيما مقدسيان،  فرحناز عبداله‌زاده،  آزاد رحماني
نوشته شده در تاريخ دو شنبه 24 بهمن 1390برچسب:, توسط واحد اخلاق حرفه ای |

  

  متن کامل pdf   بررسي تأثير آموزش اصول اخلاق پرستاري بر حساسيت اخلاقي در تصميم‌گيري              پرستاران بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي استان كرمان سال 1389

    مجيد حسن پور ،  محمدعلي حسيني ،  مسعود فلاحي خشكناب ،  عباس عباس زاده

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 24 بهمن 1390برچسب:, توسط واحد اخلاق حرفه ای |

 

آموزش اخلاق حرفه اي در کارآموزان و کاورزان بخش زنان با شيوه حل مسئله (PBL) و گزارش موارد خطاهاي باليني(P)
الهام مبشري، سپيده بخشنده نصرت، الهام کاشفي، فرانک گلعلي پور، افسانه تابنده، اکرم ثناگو، ليلا جويباري، سيما کلاهدوز، ليلا پاداش
دانشگاه علوم پزشکي گلستان
مقدمه: تربيت نيروي انساني متخلق به اخلاق اسلامي و حرفه اي به عنوان يک هدف محوري در حوزه ي آموزش نقشه جامع ذکر گرديده است و مسئولين آموزشي همواره بر اولويت و اهميت رعايت و ترويج اخلاق حرفه اي توسط کليه دست اندرکاران آموزش علوم پزشکي و دانشجويان و دانش آموختگان تاکيد مي نمايند. هدف از اين مقاله معرفي برنامه آموزش اخلاق حرفه اي در فراگيران بخش زنان به شيوه ي حل مساله با استفاده از گزارش مورد خطاهاي باليني مي باشد.
روش کار: در اين برنامه آموزشي کليه خطاهاي بالين از قبيل مرگ مادر، شکايات پزشکي قانوني مرتبط با بخش زنان، خطاهاي بالين گزارش شده که توسط تيم هاي پرسشگري در تمام سطوح جزييات آن کاملا بررسي شده و به صورت گزارش مورد در دفتر آموزش باليني گروه موجود مي باشد توسط يکي از اعضاي هيئت علمي گروه زنان و برخي گروه هاي مرتبط از قبيل داخلي، جراحي ، نورولوژي، پاتولوژي، به صورت کنفرانس علمي با وسايل کمک آموزشي به کارورزان و کارآموزان داده مي شود و از آنها خواسته مي شود نکات اخلاق حرفه اي پزشکي موجود در گزارش مورد را يافته و يادگيري خود را مطابق هفت مرحله حل مسأله اخلاق حرفه اي پزشکي مديريت نمايند.
نتايج: تمامي دانشجويان شرکت کننده در اين برنامه معتقد بودند که اين فرايند آموزشي باعث، يادگيري صفات و مشخصه پزشک، يادگيري بايد و نبايدهاي اخلاقي، آشنايي با اصول اخلاقي حاکم بر شغل و حرفه خود، رشد اخلاق حرفه اي، برنامه ريزي براي موفقيت در اخلاق حرفه اي  و بررسي چراسيي رعايت نکردن اين اصول مي شود. رشد تعهد کاري و اخلاق حرفه اي، شناسايي دلايل وجود ضعف در رعايت اصول اخلاق حرفه اي و نيز راه کارهاي مقابله با آن نيز از ساير يادگيري ها در اين روش از ديد دانشجويان بوده است.
نتيجه گيري : استفاده از گزارش موارد خطاهاي باليني در آموزش مسايل باليني در آموزش مسايل اخلاق پزشکي امري قابل دسترس و موثر مي باشد. اگرچه آناليز گزارش موارد خطاهاي بالين مي تواند منجر به شناسايي کساني شود که در اين خطا نقش داشته اند.لذا احتمال بروز مشکلات اخلاقي از نظر رازداري و فاش شدن هويت افراد وجود دارد اما با آموزش هوشمندانه اساتيد و هدايت دانشجويان در اين خصوص مي تواند مانع بروز مشکل شود.
واژه هاي کليدي: اخلاق حرفه اي ، خطاهاي بالين، حل مساله، دانشجوي پزشکي
 
 
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 23 بهمن 1390برچسب:, توسط واحد اخلاق حرفه ای |
.: Weblog Themes By LoxBlog :.